چادر عبایی یا جده

چادر عبایی یا جده از اصیل ترین چادرهای عربی می‏‎‎باشد، که در میان اعراب به چادر عبا معروف است.

در چادر جده پارچه ی زیادی به کار رفته شده و همین امر باعث عریض شدن این مدل می گردد و عرض زیاد آن پوشش کامل و راحتی را باری بانوان به همراه دارد.

 

چادر عبا-چادر جده-پوشاک اسلامی ایرانی گل یاس