قرعه کشی شهریور 1396 برگزار شد

قرعه کشی گل یاس - پوشاک اسلامی ایرانی - علی صحرانورد قرعه کشی گل یاس - پوشاک اسلامی ایرانی - پروانه بابائی-حمیدرضا جعفری-شعله شجری کمره

قرعه کشی شهریور ماه 1396 مرکز خرید گل یاس با حضور پرمهر مشتریان عزیز برگزار شد.

برندگان قرعه کشی شهریور ماه 96

  1.  نفر اول: سرکار خانم پروانه بابائی
  2.  نفر دوم: جناب آقای حمیدرضا جعفری
  3.  نفر سوم: سرکار خانم شعله شجری کمره

 

مبارکشان باد