چادرسرای المستور

از 25سال قبل که وارد عرصه فعالیت اقتصادی شدیم همواره دغدغه های متعددی درامرتهیه وتوزیع درکل ونیزاختصاصا درامرچادرمشکی داشتیم.عدم تنوع ویکنواختی محصولات ،مشکل عدم تناسب تولیدات بانیازهای اقلیم های متفاوت ایران مناطق گرمسیری وسردسیری ،عدم دسترسی به اطلاعات لازم برای انتخاب آگاهانه ترو استفاده ونگهداری بهینه محصولات ،عدم ارائه راه کارهای لازم جهت حفظ کیفیت ودوام بیشتر،فرهنگسازی انتخاب براساس مصارف عمومی مجلسی فصلی و ... وخلاصه ایجادانگیزه برای توسعه وترویج ،تعمیق وتبلیغ فرهنگ حجب وحیا که بانماد اجتماعی چادرمتبلوراست انگیزه اصلی برای حرکت دراین مسیر بدیع ونوپا شد.میخواستیم به فرهنگ حجب وحیا که بذات درنهاد هرانسان شریف وآزاده ای محبوب است رونق وجلای تازه ای بدهیم وبهانه ازنفس اماره بگیریم که دائما بهانه جو وراحت طلب است نشان دهیم باخلاقیت وایده های نو میتوان معروف محبوب راباسعه صدر ،مهربانانه بااخلاق وهنردرآمیخت وباکمی مدارا ومنصفانه به روح ظریف ولطیف دخت باایمان ایرانی هدیه کرد وبه اونشان داد که چادربال پروازاودراوج است ونه اسباب گرفتاری درموج! بارمضان 90 این فرصت درنمایشگاه قرآن مهیا شدواین تقارن برماحجت راتمام کرد که این گوی واین میدان. ازآنجاکه این فرصت بازاویه دیگری ازآرزوهایمان که ایجادخاطره ای خوش وماندگاروزدودن غبار کسالت ورخوت جسم ها برغم طراوات دلها از چهره ماه مبارک رمضان(بهارجانها) هماهنگی داشت باجان ودل به میدان آمدیم وخدای راشاکریم اگرچه باهزارنقص آمدیم امالطف حق مستورقصورمان واقبال محجبین محجوب مشوق دوام حضورمان شد.3سال تجربه حضوردرنمایشگاه قرآن وتداوم درخواست محجبین محجوب برای ارائه نمایشگاه دائمی همراه بالطف عزیزان درمجموعه گل یاس مارابرآن داشت تابا ایده های نوین وخدماتی ارزنده قدردان  الطاف حضرت حق واعتماد بندگان صالح خداباشیم.تاچه پسندآیدودرنظرآید.

ضمنا باطلاع میرساند جهت استفاده از خدمات تخفیف جشنواره نوروزی وخرید مستقیم میتوانید همه روزه حتی ایام تعطیل ازساعت 10صبح الی 9 شب به انتهای اتوبان شهید همت ،خروجی آزادگان جنوب شهرک گلستان مسیرآهسته رو مقابل جایگاه سوخت 200 مرکزخریدپوشاک اسلامی ایرانی گل یاس باپارکینگ رایگان وخدمات رفاهی متنوع مراجعه فرمائید.

چادرسرای المستور با تجربه ای غنی در تولید، فروش و پخش انواع مدل های پارچه چادری و دوخت چادر با کیفیت بسیار بالا، پذیرای سفارشات و مشتریان عزیز در فروشگاه خود می باشد.