بخشش اجاره بها فروردین ماه

درپی شیوع ویروس کرونا در کشور بسیاری از کسب و کارها با ضرر و زیان مواجه شده و از رونق افتاده است در حالی که طی سال‌های گذشته همواره اسفندماه و فروردین ماه یکی از پر رونق ترین ایام برای کسبه در صنوف مختلف به شمار می رفت.

در این راستا هیئت مدیره مرکز خرید اسلامی ایرانی گل یاس اعلام می دارد

برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی  و ملاحضه کسبه عزیز از گرفتن اجاره بها فروردین ماه صرف نظر می‌کند و همچنین برای اجرا بها اسفنند ماه نسبت به وضعیت بازار تصمیم گیری میشود .