جلسه هم اندیشی با مدیران واحد های تجاری

به گزارش روابط عمومی مرکز خرید اسلامی ایرانی گل یاس ، جلسه هم اندیشی مدیران واحد های تجاری مرکز خرید با مدیریت جدید در تالار گل یاس برگزار گردید .

این جلسه با قرائت قران توسط مدیر مالی مجموعه جناب آقای یارمحمدی آغاز شد ، سپس مدیریت جدید مجموعه جناب آقای میثم لطفی به تشریح برنامه های خود نیز پرداخت .

 

جناب آقای لطفی با تشکر از زحمات مدیریت سابق مجموعه جناب آقای جدیدی برنامه های پیش رو خود و مجموعه  را تشریح کردند ، لطفی با توجه به فرارسیدن ایام پایانی سال نسبت به همکاری واحد های تجاری برای ارائه خدمات مناسب و مطلوب به مراجعین از مدیران واحد ها درخواست نهایت همکاری را داشت . 

 

 

در ادامه برنامه جناب آقای یار محمدی مدیر مالی مرکز خرید به تشریح مسائل مالی و قراردادهای مالی مرکز خرید پرداخت .

 

مدیر امور قراردادهای مرکز خرید نیز در قسمتی از جلسه درباره مسائل قراردادی توضیحاتی ارائه کرد .

 

 

در انتهای جلسه جناب آقای جدیدی مدیریت سابق مرکز خرید با تشکر از همکاری مدیران واحدهای تجاری در مدت مدیرت خود آرزوی موفیقت و پیشرفت برای مجموعه را کردند .

میثم لطفی مدیریت جدید مرکز خرید اسلامی ایرانی گل یاس در انتهای جلسه به نمایندگی از طرف مدیران واحدهای تجاری لوح تقدیر و تابلو معرق ارزشمندی به جناب آقای جدیدی هدیه دادند .