ارتباط با ما

مدیر عامل : مسلم جدیدی

تلفن تماس با اطلاعات : 44766623 از ساعت 8 الی 22

تلفن تماس با بخش اداری : 44766935 از ساعت 8 الی 16

ساعت کار : 10 الی 20

ایمیل : info@yassif.ir

آدرس : اتوبان شهید همت غرب – ابتدای بزرگراه آزادگان – ورودی حکیم – بعد از پمپ بنزین – خروجی برادران علیمرادیان - ابتدای بلوار کوهک