نذر حجاب

چادر بهتر از حجاب های دیگر است ، چادر یک حجاب ایرانی است .(مقام معظم رهبری)

آغاز طرح ملی نذر حجاب 

طرح تعویض چادر کهنه با چادر مشکی نو 

چــادر دانشـجـویـی سـاده 128000 تـومـان 

چادر دانشجویی جلو بسته 135000 تومان 

چــادر بــچـه گــانـــــه 110000 تـــومـان 

مرکز خرید اسلامی ایرانی گل یاس، واحد 6 ، شماره تماس  44766844