طرح تولید و اشتغال

لوگو مرکز خرید گل یاسمرکز خرید پوشاک ایرانی اسلامی گل یاس، به منظور حمایت از کالای داخلی، افزایش تولید ملی و ایجاد اشتغال، اقدام به حمایت از کارگاه های کوچک نموده است.

طبق این طرح، خانواده هایی که توانمندی تولید کالا در منزل یا کارگاه های کوچک را دارند، مشمول طرح تولید و اشتغال گل یاس می باشند.

سهم شما تولید کالای ایرانی، سهم ما ایجاد بازار فروش محصول داخلی و فروش کالای ایرانی

جهت اطلاعات بیشتر به مرکز خرید گل یاس مراجعه نمایید.